Loading Laddar...
 

Köpvillkor

Följande villkor gäller för Anderzons Trafikskola AB:s försäljning i Sverige över Internet till konsument. 

Personuppgiftshantering

  • Ändamål/Syfte med personuppgifter: Körkortsutbildning; Introduktionsutbildning, Riskutbildning samt ekonomiska transaktioner knutna till utbildningen.

  • Vid körkortsutbildning krävs Namn och personnummer på kunden, då utbildning är knuten till Transportstyrelsen samt Trafikverket. Kunden kommer vid Riskutbildningar, Introduktionsutbildning samt vid Förarprov dessutom måsta identifiera sig med Giltig ID-handling.

  • Personnummer kommer vid bokning av Riskutbildning 2 samt Förarprov att lämnas ut till Jämthalka AB samt Trafikverket. Om kunden inte tillåter detta måste Riskutbildning och Förarprov bokas av kunden själv.

  • Personuppgifter arkiveras efter godkänd utbildning. Om det finns uppgifter som krävs för att uppfylla revision från Transportstyrelsen så sparas eleven (identiteten och alla de uppgifter som krävs av Transportstyrelsen) till dagen efter 5 år (efter sista utbildningstransaktion). Uppgifter knutna till ekonomiska transaktioner lagras i 7 år efter sista transaktion enligt bokföringslagen. Krav för arkivering är att saldo på kunden är NOLL

  • Personuppgifter på elev arkiveras om eleven varit inaktiv i 2 år (inlogg och teoritester räknas ej som aktivitet) Krav för arkivering är att saldo på eleven är NOLL. Personuppgifter på kund som genomfört endast Kurs (Introduktionsutbildning, Riskettan) arkiveras 30 dagar efter genomförd utbildning om kundens saldo är NOLL

  • Som inskriven elev kan eleven själv via Elevcentralen se vilka uppgifter som finns registrerade. Eleven kan även begära utskrift på vilka uppgifter som finns registrerade. Eleven har via Elevcentralen tillgång att själv ändra telefonnummer och adress.

Köpvillkor 

Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. 

Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort. Kontokort innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services. 

När du beställt och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig. 

För att handla måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla. 

Priser 

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen. Fraktkostnad tillkommer alltid om beställningen avser en vara. 

Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi förbehåller oss också rätten att ändra priser och sortiment utan särskilda notiser om detta.

Leverans och frakt

 

Du får dina varor inom 3-5 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). 

Vi levererar endast inom Sverige. 

För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 120 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad. 

Paket som inte hämtas ut 

Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Outlösta varor omfattas normalt inte av ångerrätten. 

Ångerrätt/retur

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du handlar online. Det innebär att du kan skicka tillbaka oanvända och oskadda varor inom 14 dagar från att du mottagit ditt paket eller, om du beställt en tjänst, ångra ditt köp inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. 

För att utnyttja din ångerrätt måste du alltid senast inom 14 dagar från det att du tog emot varan eller ingick avtalet om tjänsten meddela Anderzons Trafikskola AB att du vill utnyttja din ångerrätt. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. 

Observera att ångerrätten inte gäller en tjänst om fullgörandet har påbörjats, till exempel om du har öppnat och godkänt villkoren i elevcentralens profil. 

Kostnaden för retur av beställd vara bekostas av dig. Varan/varorna ska returneras till adressen Anderzons Trafikskola, Hamngatan 19, 831 34 ÖSTERSUND. 

Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. 

Retur får inte ske mot postförskott. 

Vid transport från oss till dig står vi ansvaret för om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. 

Din retur återbetalas med samma betalningsmetod som vid köp. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman med avdrag för vår fraktkostnad på samma kort som du använde vid köpet inom 30 dagar från det att vi mottagit din retur alternativt, om det gäller köp av tjänst, ditt meddelande om att avtalet frånträtts. 

Avbeställning 

Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.

Behandling av personuppgifter

I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida godkänner du att Anderzons Trafikskola AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. 

Reklamation

Anderzons Trafikskola AB tillämpar STR:s reklamationspolicy. 

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till STR:s reklamationsnämnd, se www.str.se.

 Lagval och forum

 

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt) alternativt kan kunden (eleven) få en skriftlig prövning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller i STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en STR ansluten trafikskola).